Altrusoft i korthet

Altrusoft är ett personalägt, värdedrivet IT-företag med etisk profil och fokus på öppna programvaror och standarder.

Vårt fokus är att ta fram, leverera och vidareutveckla innovativa lösningar som effektiviserar kundens verksamhet.

Ett värdedrivet företag

Vi har valt att prioritera teknik för ett gott syfte. Vi står obundna och vi har tydliga och väl genomtänkta etiska riktlinjer som vi tillämpar i vårt dagliga arbete.

Samarbete i nätverk, öppna lösningar och öppna standarder ger oss kraftfulla redskap som bl a bidrar till att undvika inlåsning, missnöje och överpriser.

Våra kärnvärden sammanfattas av öppenhet, ömsesidighet, engagemang och nytta i varje steg.

Större delen av våra affärer gör vi med våra prioriterade kunder inom framförallt vårdsektorn och kulturmiljösektorn. Vi arbetar både som externa konsulter ute hos kund och i långsiktiga uppdrag som bedrivs på vårt kontor i centrala Stockholm.

Långsiktighet först

Vi vill vara stolta över det vi gör

Att uppriktigt engagera oss för andra är en hållbar långsiktig strategi för oss

Altrusoft prioriterar långsiktighet framför kortsiktig vinst.

Läs mer...

Kärnvärden

Altrusofts kärnvärden sammanfattas av nyckelorden

  • Öppenhet,
  • Ömsesidighet,
  • Engagemang och
  • Nytta i varje steg.

Läs mer...

Etisk Profil

Vi ställer höga krav på oss själva

Vi har tydliga och väl genomtänkta etiska riktlinjer som vi tillämpar i vårt dagliga arbete.

Altrusoft strävar inte enbart efter att utveckla fullödiga och kostnadseffektiva lösningar, vi lägger även stor vikt vid vilka uppdrag vi väljer och hur vi utför dem.

Detta ser vi som en del i att garantera trovärdighet, kundnytta och kostnadseffektivitet samt att bygga ett företag som inspirerar, både oss och vår omgivning.

Läs mer...

Vår logga

“Hur kan ni ha en så töntig logga?”

“Är ni en leksaksbutik eller?”

Vi vet att den kan förefalla naiv och barnslig men det är faktiskt högst medvetet.

Läs mer...