IT, öppenhet och omtanke

Vad vi kan göra för dig

  • Förbättra din verksamhet genom att utveckla nya IT-lösningar
  • Stötta dig i innovation och digitalisering
  • Ta hand om förvaltning och drift av din IT-miljö

Varför Altrusoft?

  • Vårt fokus är innovativa lösningar som förbättrar kundernas verksamhet och samhället i stort
  • Flexibla, framtidssäkra IT-lösningar förutsätter öppen programvara och öppna standarder
  • Erfarenhet och kompetens i kombination med motivation och engagemang

10 år som Altruistiskt* företag

  • Samarbete och ömsesidigt förtroende
  • Enklare affärsmodell
  • Långsiktigt, hållbart och meningsfullt

*) altruism (substantiv): osjälviskhet, att sätta andras intressen framför sina egna, att vara oegennyttig